Technologia

Spółka

Czy chciałbyś nam wysłać prośbę o oszacowanie?

JESTEŚMY TECHNOLOGICZNI Z NATURY…

Dzięki połączonym Knowledge & Experience jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązania zintegrowane i elastyczne.

NAJLEPSZA TECHNOLOGIA NA WASZE USŁUGI

Rozwój elektro-mechaniki, katalizatora procesów.

Dla Preven’u, technologia i innowacja stanowią ważny i nierozdzielny związek, który reprezentuje tak jego naturę, jak przeznaczenie.

Scenariusz przyszłych wyzwań blow moulding dotyka z jednej strony trzech strategicznych aspektów dla ewolucji produkcji, Elastyczności, Utrzymania
ciągłości wzrostu, Możliwości łączności, – a z drugiej strony niektórych aspektów dodatkowych i koniecznych w tym processie ewolucyjnym – jak świat Usług
(prototypowanie, projektowanie, przegląd i usługi posprzedażne), oraz, jako element poprzeczny, rozwój elektromechaniki jako czynnika umożliwiającego i katalizatora procesów.

Dzięki Knowledge & Experience zgromadzonym w ponad półwiecznej działalności i wszechobecności w działaniu, Preven jest w stanie dostarczyć elastyczne i awangardowe rozwiązania technologiczne dla działań w biznesie i naszej branży.

Zrozumieć z wyprzedzeniem problemy którym klienci muszą stawiać czoła przy projektowaniu, rozwoju i realizacji produktu; przyczyniać się do budowy
możliwie jak najbardziej zrównoważonej i podtrzymywalnej relacji między produkcją wewnętrzną i otoczeniem zewnętrznym poprzez wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej ze złóż odnawialnych; stworzyć dialog między parkiem maszynowym i sieciami informatycznymi centralnymi i peryferyjnymi dla zoptymalizowania i większej skuteczności systemu w jego złożoności, być w stanie wykonać obróbki CNC na 4 i 5 osiach przy prędkości rzędu 20.000 obrotów/min: wobec tak bardzo złożonych wyzwań zintegrowana wiedza stanowi zdecydowaną odpowiedź.

Wybór doskonałych technologii CNC takich jak Mazak, Charmilles Technologies, C.B Ferrari przyczynia się do tego, że Preven jest strategicznym driver’em, punktem odniesienia dla całej branży blow moulding na poziomie światowym.

Naszej technologii

Call Now