Posprzedaz

Usługi

Czy chciałbyś nam wysłać prośbę o oszacowanie?

KLIENT , W CENTRUM NASZEJ UWAGI

procesy co-engineering’u reprezentują najlepsze rozwiązanie dla realizacji wyrobów o wysokiej wartości technologicznej

We are Customer;Oriented

Nasze działania na usługach waszej satysfakcji.

Filozofia firmy Preven, Customer Oriented, umieszcza postać klienta w centrum uwagi już od fazy przedsprzedaży, momentu strategicznego dla zogniskowania pierwszych celów, które będą razem kontynuowane.

Dzięki elastycznej strukturze, Preven jest w stanie dostarczyć dowolny rodzaj części zamiennej i zapewnić pomoc posprzedażową w krótkim czasie.
Jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każde wasze zapotrzebowanie i, kiedy będzie to dla was konieczne, wyślemy wyspecjalizowany personel do interwencji technicznych lub konserwacyjnych w waszym zakładzie.

Również faza projektowania przewiduje aktywny udział klienta, jakkolwiek złożoność produktu pomniejsza tą konieczność: często procesy co-engineering’u stanowią najlepsze rozwiązanie dla wykonywania produktów o wysokiej wartości technologicznej będących w stanie w pełni zaspokoić potrzeby i wymagania w krótkim czasie.

Analogicznie, fazy produkcji i prób włączają pełny udział klienta, aktywnego interlokutora wewnątrz procesu komunikacyjnego, tworzącego nowe know-how, nową wiedzę, która nie wyczerpuje się, jak można by sądzić, w momencie dostawy gotowego produktu, lecz trwa wraz z usługami posprzedażowymi Preven’u…

Do nich należy zadanie utrwalenia krótkotrwałej relacji w długotrwałą, charaktery-zującą się wyskokim poziomem przejrzystości i customer satisfaction, w ujęciu wzajemnego “wzbogacania” tak dla Preven’u, jak i dla samego klienta.

Call Now