Targi

Czy chciałbyś nam wysłać prośbę o oszacowanie?

PRZYSZŁOŚĆ, NASZA HISTORIA…

Ambicja, aby być jeszcze lepszymi, jest wyrazem naszego ciągłego poszukiwania nowych szans…

W KIERUNKU NOWYCH RYNKÓW;WYZWANIA

dla wzbogacenia naszego Knowledge…

Nasza wizja jest skierowana na klienta, poszukujemy zawsze ciągle lep-szych rozwiązań wewnątrz i nowych koncepcji produktu.

Ambicja, aby być jeszcze lepszymi każdego dnia, aby rosnąć, jest wyrazem naszego patrzenia w przyszłość pod kątem poszukiwania nowych szans.

Nadzwyczajne szanse dla wzbogacenia naszego “Knowledge…”

Dla Preven’u, udział w targach, pomijając jej rozmiar, staje się “Momen-tem” kontaktu z rynkiem o fundamentalnej ważności dla zrozumienia nowych potrzeb i odnowienia swojej produkcji, swoich procesów: do ich zaplano-wania poświęcone zostają poważne środki budżetowe i harmonogramy.

Ciągły wzrost konkurencji na zglobalizowanym rynku, niepowstrzymane po-szukiwanie produktów o ciągle lepszej jakości ze strony klientów spra-wia, że tylko profesjonalne uczestnictwo w wydarzeniu, któremu towarzy-szy prezentacja ad hoc, prowadzi do rezultatów o absolutnej ważności.

NASZE SPOTKANIA

Będziemy obecni z naszym Stoiskiem na następujących Targach:

dal 16 al 19 marzo 2018

dal 29 marzo al 1 giugno 2018

Call Now